Girişimcilik Eğitim Merkezi Projesi Bilgi Notu

İstanbul Kalkınma Ajansı mali desteği ile Yazılım Sanayicileri Derneği tarafından uygulanan TR10/2012/BTK/0060 no.lu Girişimcilik Eğitim Merkezi Projesi

Sözleşme No : TR10/2012/BTK/0060
Yararlanıcı Kurum : YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği
Mali Destek Programı Adı : Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı
Proje Ortakları : Genç Liderler ve Girişimciler Derneği Avrasya Şubesi (JCI Avrasya)
Proje Bütçesi : 739.800 TL
Ajans Destek Tutarı ve Oranı : 589,281.18 TL - %79,65
Projenin Süresi : 9 Ay
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri : 01.09.2013 – 31.05.2014

Yılı Mali Destek Programı Tahsis Edilen Bütçe Başvuru Sayısı Desteklenen Proje Sayısı
2012 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma 15.000.000 73 19

Projenin Genel Amaçları:

logoYazılım Sanayicileri Derneği, İstanbul Kalkınma Ajansı 2012/2 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi ve İletişim Teknolojileri Odaklı Ekonomik Kalkınma Programı kapsamında sağlanan TR10/12/BTK/0060 no.lu mali destek ile Girişimcilik Eğitim Merkezi GEMIM Projesini gerçekleştirmektedir.

Projede teknoloji odaklı girişimcilere verilecek olan eğitimler ile, girişimcilerin potansiyellerinin ve verimliliklerinin arttırılması; üretilen fikirlerin ürüne dönüştürülmesi, ticarileştirilmesi; yatırım desteği alarak, yeni girişimci firmaların ekonomiye kazandırılması hedeflenmektedir. İstanbul’un bilgi ve teknoloji üretiminde odak noktası haline gelmesi, verilen eğitimler için seçilen kişilerin bilgi ve teknolojiyi etkin bir araç̧ olarak kullanan, bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten, küresel rekabette başarılı girişimciler olarak sanayiye katkıda bulunmaları, refah düzeyi yüksek ve girişimcilikte lider bir bölge olması için bir Girişimcilik Eğitim Merkezi oluşturulmuştur.

Projenin Özel Amaçları

YASAD ve İstanbul Kalkınma Ajansı nın desteklediği GEMİM Projesi, girişimcilere 120 saati aşkın eğitim, ofis alanı ve yurtdışı yatırımcılarla görüşme imkanı sunmaktadır.

Henüz fikir aşamasındaki girişimciler ve şirketleşmiş ancak 36 aydan daha genç girişimlerin dahil olabildiği proje, özellikle yazılım konusundaki iş fikirlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

GEMİM, 6 ayda bir açtığı proje çağrıları ile inovatif fikir ve ürün sahiplerini merkezine davet etmektedir.

Her çağrıda en az 10 firma ya da 20 girişimci seçilmektedir.

Beklenen Sonuçlar

GEMİM, ürünlerinin dünya çapında pazarlanabilmesi için girişimcilere destek olmakta, satış ve pazarlama konusunda yönlendirmeler yapmaktadır. Eğitim, sağlık, haberleşme, enerji verimliliği, ulaştırma gibi sektörlerde çalışan girişimcileri bir araya getiren; bu girişimcileri ABD (Ycombinator.com ve reap.mit.edu) ve AB’ de uygulanan yöntemler (www.cloud-zone.com) ile eğiten bir merkez oluşturulmuştur. Sektör liderleri ile ürün hazırlıkları yapan ve hızla ticarileşen ürünler geliştiren girişimciler oluşturan bir eğitim merkezi hazırlanmıştır.

Programa kabul edilen ve eğitimleri tamamlayan girişimciler, KOSGEB onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitim sertifikası alacak ve KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden faydalanamaya hak kazanacaklardır.

Projenin Faaliyetleri

  1. Proje Merkezinin Hazırlanması
  2. Program İçeriğinin Hazırlanması ve Duyurulması
  3. Proje Görünürlük Faaliyetlerinin Sağlanması.
  4. Başvuruların Toplanması ve Seçimi
  5. Tanıtım, Seminer ve Çalıştay Toplantıları düzenlenmesi
  6. Eğitimlerin ve hizmetlerin Verilmesi
  7. Proje Kapanış Toplantılarının Yapılması

Bu web sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği, Girişimcilik Eğitim Merkezi Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerikle ilgili tek sorumluluk YASAD Yazılım Sanayicileri Derneği’ne ait olup İSTKA veya Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.